Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg

Direct hulp nodig? Klik hier...

wie zijn wij?


zorgVoorPogersLogoZorg voor suïcidepogers is een door de Vlaamse Overheid erkende organisatie met terreinwerking in het kader van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie. Daartoe sloot de organisatie een beheersovereenkomst van 1.1.2012 tot 31.12.2016 met de Vlaamse Overheid.

Zorg voor suïcidepogers is een organisatie binnen de Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg DAGGvzw en werkt nauw samen met de Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg en de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek van de Universiteit Gent.

Vanaf juli 2014 maakt Zorg voor Suïcidepogers als onafhankelijke organisatie deel uit van Zelfmoord1813.

Als organisatie zijn wij lid van de Vlaamse Werkgroep Suïcidepreventie en de International Association of Suicide Prevention (IASP).

Tine Willems is coördinator van deze organisatie.

Zelfmoord1813