Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg

Direct hulp nodig? Klik hier...

Partners

Zorg voor suïcidepogers heeft een samenwerkingsovereenkomst met de CGGsuïcidepreventiewerking en de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek. De actie wordt begeleid door een expertengroep en opgevolgd door het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Wij zijn lid van de Vlaamse Werkgroep Suïcidepreventie en werken nauw samen met andere organisaties in het kader van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie zoals Werkgroep Verder, Centrum ter Preventie van Zelfdoding, Vroegdetectie en Interventie Psychose e.a.

 

CentraGezondheidszorg   EenheidPreventie   Vlaams_actieplanKlein   werkgroepVerder   preventieZelfdoding   vdip

Zelfmoord1813