Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg

Direct hulp nodig? Klik hier...

ons aanbod

Vorming


vormingWe organiseren in samenwerking met de CGG-Suïcidepreventiewerking in Vlaanderen vormingen op maat met betrekking tot de opvang van personen na een suïcidepoging. De vormingen richten zich voornamelijk op hulpverleners en artsen uit Algemene Ziekenhuizen, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg en Centra voor Leerlingbegeleiding. In deze vormingen trainen we de deelnemers in het afnemen van het Instrument voor Psychosociale Evaluatie en Opvang (IPEO en/of KIPEO).

Daarnaast reiken we een breder denkkader met betrekking tot suïcidepogingen en de noodzakelijke nazorg aan. Hiervoor kan u contact opnemen met de Zorg voor Suïcidepogers of met uw plaatselijke CGG-Suïcidepreventiewerking.

Instrumenten psychosociale evaluatie en opvang

Na een suïcidepoging is het vaak eerst de somatische zorg die onze aandacht vraagt. Daarnaast verkeert de patiënt en zijn naaste omgeving ook vaak in een emotionele crisis. Het is noodzakelijk om ook dit te kunnen opvangen. Een rustige vastberaden benadering gebaseerd op empathie en respect, maakt dat mensen kunnen openstaan voor hulp. Ideaal gezien zijn psychiatrisch geschoolde hulpverleners onmiddellijk beschikbaar. Maar dit is niet steeds het geval. Een eerste psychosociale evaluatie en opvang moet hoe dan ook gebeuren. Uit onderzoek blijkt immers dat patiënten die na een suïcidepoging op psychologisch en sociaal vlak opgevangen en geëvalueerd worden, minder geneigd zijn later opnieuw een poging te ondernemen. De tools IPEO en KIPEO ondersteunen in het bieden van een kwalitatieve en goede opvang na een suïcidepoging.

IPEO

IPEO is een Instrument voor Psycho-Sociale Evaluatie en Opvang van suïcidepogers in een Algemeen Ziekenhuis. Het is een assessmentinstrument, dat bestaat uit een semi-gestructureerd interview waarmee risicofactoren en zorgbehoeften in kaart worden gebracht. Het instrument werd ontworpen voor gebruik op spoedgevallendiensten, liaison-psychiatrische diensten en psychiatrische afdelingen uit een algemeen ziekenhuis.

ipeo

KIPEO

KIPEO is een Instrument voor Psychosociale Opvang en Evaluatie voor suïcidepogers - Kinderen en Jongeren. Het is een assessmentinstrument, dat bestaat uit een semi-gestructureerd interview waarmee risicofactoren, beschermende factoren en zorgbehoeften in kaart worden gebracht. Het instrument werd ontworpen voor gebruik in algemene ziekenhuizen, K-diensten, CGG's en CLB's.

kipeo

Toolkit


onTrackFlyerDeze toolkit heeft als doel om hulpverlening dichter bij de jongere te brengen of ondersteuning te bieden tijdens het hulpverleningsproces. Het is een toolkit die hulpverleners, naaste omgeving of andere betrokkenen aan de jongeren kunnen aanreiken ter ondersteuning van de jongere. De materialen zijn vrij op het internet beschikbaar.

De toolkit bestaat uit:
(voor een demonstratie van de materialen klik hier)

Brochure voor jongeren
Beknopte informatie over wat je kan doen om jezelf te ondersteunen na een suïcidepoging.
Download hier.

Brochure voor de ouders
Informatie voor de ouders in verband met suïcidepogingen en wat je kan doen om je kind te ondersteunen.
Download hier.

Website voor de jongeren
Website "ontrackagain.be" waar informatie en getuigenissen staan over wat je kan doen om jezelf te ondersteunen na een suïcidepoging en de mogelijkheid om een safetyplan uit te werken voor jezelf.

App "On Track Again"
De app is een hulpmiddel in zakformaat. De jongere kan hier zijn persoonlijke safetyplan en lifesavers (hulpbox) maken en kan ook direct hulp vragen via zelfmoord1813.

playStore appStore

Folders

Als het leven ondraaglijk lijkt … praten helpt

folderOndraagelijk
On Track Again
onTrackFolder
Hoe help je jouw kind terug op weg na een zelfmoordpoging
zelfmoordpogingFolder

Informatie & advies

Zorg voor Suïcidepogers tracht organisaties te ondersteunen en te adviseren met betrekking tot de opvang en organisatie van de zorg voor deze doelgroep. De meeste vragen omtrent deze doelgroep en de opvang hiervan kan u samengevat terugvinden op de website www.zelfmoord1813.be. Indien u verdere vragen heeft of meer info wenst met betrekking tot dit thema, mag u zo vrij zijn om ons te contacteren via info@zorgvoorsuicidepogers.be

zorgVoorPogersLogo