Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg

Direct hulp nodig? Klik hier...

Krachtlijnen en advies

Informatie, documentatie en advies
krachtlijnen
 • Zorg voor suïcidepogers wil partner en aanspreekpunt zijn met betrekking tot de opvang en nazorg van personen na een suïcidepoging. We beantwoorden informatieve vragen in verband met het thema en verlenen advies en ondersteuning aan organisaties die instaan voor de zorg voor deze doelgroep.
Methodiekontwikkeling
krachtlijnen Zorg voor suïcidepogers:
 • Ontwikkelt methodieken en nieuwe materialen ter ondersteuning van de opvang voor personen na een suïcidepoging. Voor een overzicht van ons aanbod klik hier.
 • Verspreidt informatie rond bovenstaande methodieken en materialen in samenwerking met de CGG-Suïcidepreventiewerking in Vlaanderen en Brussel.
 • Evalueert de ontwikkelde methodieken en materialen en past aan waar nodig.
 • Volgt hedendaagse ontwikkelingen op inzake opvang van suïcidepogers en verspreidt "good practices" via studiedagen, congressen, vormingen, publicatie en websites.
Implementatie
krachtlijnen
 • Organisaties die mede instaan voor de opvang van suïcidepogers en interesse hebben voor het gebruik van deze materialen en methodieken kunnen rekenen op onze ondersteuning. In samenwerking met de Suïcidepreventiewerking van de CGG bekijken we de mogelijkheden tot implementatie en begeleiden we uw organisatie in het gebruik van de materialen.
Nieuwe projecten
krachtlijnen
 • Verbreding van onze folder "Als het leven ondraaglijk lijkt ? praten helpt" zodat men deze ook kan gebruiken in de eerstelijnsdiensten en ambulante geestelijke gezondheidszorg.
 • Ontwikkeling van educatieve materialen ter ondersteuning van gezinnen na een su?cidepoging van één van de ouders.
 • Update van de app "On Track Again" om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen en de functionaliteit van de app uit te breiden.
 • Medewerking aan onderzoek van Hoger Instituut Gezinswetenschappen naar behoeften van ouders na een suïcidepoging van een van hun kinderen en de ontwikkeling van bruikbare tools hieromtrent.
 • Medewerking aan de ontwikkeling van de multidisciplinaire richtlijn 'Vroegdedectie en behandeling van suïcidaal gedrag'.
Zelfmoord1813