Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg

Direct hulp nodig? Klik hier...

doelstellingen

Zorg voor suïcidepogers ontwikkelt activiteiten met betrekking tot de preventie van zelfdoding door het bevorderen van de zorg voor personen na een suïcidepoging met inbegrip van de nazorg na ontslag uit het ziekenhuis.

Zorg voor suïcidepogers stelt zich tot doel zorgverstrekkers te ondersteunen zodanig dat:

  • patiënten die zich aanmelden in een Algemeen Ziekenhuis een deskundige psychosociale evaluatie en opvang krijgen
  • het Algemeen Ziekenhuis de toeleiding naar deskundige vervolgzorg verzorgt
  • jonge suïcidepogers die zich niet aanmelden in een Algemeen Ziekenhuis tevens een deskundige psychosociale evaluatie en opvang krijgen en worden toegeleid naar deskundige vervolgzorg
  • zorgprocessen bij elkaar aansluiten door de ontwikkeling van een zorgpad
  • er in samenwerking met de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek van de Universiteit Gent een registratie van de doelgroep gebeurt.

Zorg voor suïcidepogers doet dit doormiddel van:

  • aanbod van informatie, documentatie en advies
  • de ontwikkeling van methodieken en materialen op vlak van de zorg voor personen na een suïcidepoging met inbegrip van de nazorg na ontslag uit het ziekenhuis.
  • het implementeren van deze methodieken en materialen in de betrokken voorzieningen


doelstellingenZorg voor suïcidepogers
organiseert inhoudelijke- en logistieke ondersteuning, in de door de Vlaams overheid erkende Algemene Ziekenhuizen en andere voorzieningen of settings betrokken bij de opvang van suïcidepogers. Wij bieden een instrument aan voor psychosociale evaluatie en opvang (IPEO en KIPEO) en leveren vormingsmateriaal aan.

Zorg voor suïcidepogers betrekt en ondersteunt andere zorgpartners, zoals huisartsen, CGG en eerstelijns voorzieningen in de ziekenhuisregio bij de integrale zorg na opname voor een suïcidepoging. In samenwerking met de Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg geven wij vormingen aan hulpverleners in de voorzieningen die een integrale zorg voor suïcidepogers organiseren.

Zelfmoord1813