Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg

Direct hulp nodig? Klik hier...

Zorg voor Suïcidepogers (ZvS) richt zich op de preventie van zelfdoding bij de hoog risicogroep van personen die een suïcidepoging ondernomen hebben. Dit doen we door ondersteuning te bieden aan professionals die in staan voor de opvang en zorg voor suïcidepogers.

Deze website biedt een overzicht van de acties en materialen die ter beschikking gesteld worden. Voor uitgebreidere informatie wordt u doorgelinkt naar de website www.zelfmoord1813.be.

Sinds 2014 maakt Zorg voor Suïcidepogers als onafhankelijke organisatie deel uit van Zelfmoord1813. Zelfmoord 1813 verzamelt alle erkende Vlaamse organisaties die werken aan de preventie van zelfdoding: Centrum ter Preventie van Zelfdoding, Suïcidepreventiewerking van de CGG, Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie en Zorg voor Suïcidepogers.
Met de website van zelfmoord1813 willen we één toegangspoort aanbieden waar mensen voor zichzelf, voor familie of derden of als nabestaande terecht kunnen voor hulp en informatie. Ook hulpverleners willen we zo ondersteuning bieden.
Sinds september 2014 werden de nieuwsbrieven van deze organisaties gebundeld onder het platform Zelfmoord1813.
Schrijf u in voor deze nieuwsbrief van zelfmoord1813.

Deze actie kadert in het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie met steun van de Vlaamse Overheid.

Vlaams actieplan suicidepreventie      Vlaanderen is zorg

Zelfmoord1813